Jahtivouti 2024

Jahtivoutina toimii Jussi Oksanen

Yhdistyksemme jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan hirvijahteihin, maksamalla etukäteen ko. jahtikaudeksi sovitun maksun, jolla voi osallistua kaikkiin hirvijahteihin, yöpyä ja osallistua päivälliselle SaaresmajallaTerveisin Jussi Oksanen